Professionele alarmopvolging | Adequate opvolging

Professionele Alarmopvolging regelen?

Geen onnodig tijdsverlies bij alarmopvolging

Alarmopvolging

Alarmopvolging is een dienst waarbij onze surveillanten, met een herkenbaar dienstvoertuig, 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn om uit te rukken in geval van een alarmmelding. Dit kan een inbraakalarm, brandalarm, persoonsalarm maar ook een calamiteitenoproep betreffen.

Geen onnodig tijdsverlies bij alarmmeldingen

Bij een alarmmelding zal onze dichtstbijzijnde surveillant ten spoedigste ter plaatse gaan om een onderzoek naar de melding in te stellen. Doordat Bravo Beveiliging een volledig digitaal werkproces heeft kunnen alarmmeldingen vanuit de Particuliere Alarmcentrale rechtstreeks in onze systemen worden “ingeschoten”, waardoor er geen onnodig tijdsverlies ontstaat. Onze opdrachtgevers hebben ook de mogelijkheid om via een directe lijn contact op te nemen met onze Hoofdsurveillant van dienst.

Kwaliteit van onze diensten staat voorop

Bij Bravo Beveiliging staat kwaliteit voorop, niet kwantiteit. Dit betekent dat wij een adequate alarmopvolging belangrijk vinden, waarbij er een gedegen onderzoek naar de oorzaak van de alarmmelding zal worden uitgevoerd. Ook zal er de tijd worden genomen voor een duidelijke rapportage die u digitaal zal worden toegezonden. In deze rapportage zal altijd het tijdstip van de melding, het tijdstip ter plaatse van de surveillant en het tijdstip vertrek worden genoteerd. Ook zal, indien deze kan worden achterhaald, de oorzaak gerapporteerd en opgelost worden van een melding.

Surveillancevoertuigen en een landelijk netwerk

Deze kwaliteit kan worden gewaarborgd doordat Bravo Beveiliging haar gebied beperkt, waardoor er een stevige dekking is van surveillancevoertuigen en wij altijd in de directe omgeving zijn. In de regio’s Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal en haar buitengebied kunnen wij diverse collectieve beveiligingsoplossingen aanbieden. Doordat wij een landelijk dekkend netwerk hebben van samenwerkingspartners kunnen we alarmopvolging ook landelijk voor u organiseren.

Om onze kwaliteit, en die van onze samenwerkingspartners, te blijven waarborgen evalueren wij dagelijks onze uitrukken alarmopvolging en sturen we daar waar noodzakelijk bij. Ook dragen we er zorg voor dat er structureel managementrapportages worden opgemaakt van de alarmmeldingen. Hierdoor is er een nog beter inzicht, waardoor onnodige meldingen, en de daaraan gekoppelde kosten, kunnen worden voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Neem gerust contact met ons op voor alarmopvolging.

We komen graag met u in contact

Wij pakken de kern (oorzaak) van uw probleem aan en bieden niet alleen een (tijdelijke) oplossing voor het gevolg daarvan.

Bij Bravo Beveiliging krijgt u één aanspreekpunt die als specialist uw belangen zal behartigen en organiseren en u van gevraagd en ongevraagd advies en informatie zal voorzien.