Cameratoezicht

24 uur per dag en 7 dagen in de week cameratoezicht

Cameratoezicht

Bravo Beveiliging kan met behulp van haar cameratoezicht 24 uur per dag en 7 dagen in de week  toezicht houden op en rondom uw woning, onderneming, eigendommen en/of bezoekers van een evenement. 

Repressief cameratoezicht

Er kan gekozen worden voor repressief cameratoezicht, waarbij er achteraf beelden teruggekeken kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan cameratoezicht op bedrijventerreinen, in en rondom uw onderneming, bij (grootschalige) evenementen of op overige locaties. Deze beelden worden gedurende enige tijd opgeslagen en kunnen vervolgens overgedragen worden aan onze opdrachtgevers, politie of Justitie.

Preventief cameratoezicht

Ook bestaat er de mogelijkheid om preventief cameratoezicht toe te passen. De wijze van inzet van dit toezicht is afhankelijk van het doel. Is het uw behoefte om bezoekersstromen op een evenement te reguleren middels Crowd Management en Control of is het uw behoefte om ongenodigde gasten uit uw onderneming en van uw terrein te weren? Wij gaan dit samen met u inventariseren om zodoende de juiste vorm van cameratoezicht te kunnen toepassen.

De laatste jaren heeft er een forse ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van intelligente camera software, met name op het gebied van betrouwbaarheid. Middels Video Content Analyse (VCA) kunnen er bewegende objecten worden waargenomen, waarbij er vervolgens op basis van de grootte en de lengte/breedte verhouding kan worden geverifieerd in welke “objectklasse” (bijvoorbeeld mens, dier of voertuig) het object hoort. Afhankelijk van de mate van intelligentie van deze VCA kan ook de kleur, de richting waarin en de snelheid waarmee het object zich verplaatst worden bepaald, zodat er nog nauwkeuriger kan worden bekeken wat afwijkingen en/of bijzonderheden zijn. Op basis van deze afwijkingen en/of bijzonderheden zal onze Video Observant de beelden uit gaan kijken en gepaste maatregelen treffen, zoals het aansturen van onze Mobiele Surveillance of de politie.

Virtueel hekwerk

Ook bestaat er de mogelijkheid om met VCA een virtueel hekwerk op uw camerabeelden in te tekenen, waarbij overschrijding in een bepaalde richting een alarmmelding zal genereren.  Hierbij kunnen er ook verschillende tijdsblokken worden gehanteerd waaraan verschillende actiepatronen gekoppeld kunnen worden. Zo creëert u een extra beveiligingsschil rondom uw onderneming of terrein, waardoor ongewenste bezoekers worden gesignaleerd alvorens ze schade aan hebben kunnen richten.

We komen graag met u in contact

Wij pakken de kern (oorzaak) van uw probleem aan en bieden niet alleen een (tijdelijke) oplossing voor het gevolg daarvan.

Bij Bravo Beveiliging krijgt u één aanspreekpunt die als specialist uw belangen zal behartigen en organiseren en u van gevraagd en ongevraagd advies en informatie zal voorzien.