Evenementenbeveiliging - Beveiliging van Evenementen goed geregeld

Professionele evenementenbeveiliging

Wij behouden de juiste sfeer met beveiliging van uw evenementen

Evenementenbeveiliging

Wanneer u bezig bent met de organisatie van een evenement, weet u vast dat evenementen beveiliging van groot belang is. Wanneer er grote aantallen bezoekers op één plek samenkomen, is het essentieel dat de beveiliging van het evenement goed is geregeld. Bij Bravo Beveiliging bent u aan het juiste adres voor de beveiliging van uw evenement. Graag vertellen we u meer over evenementen beveiliging.

Wat is evenementen beveiliging?

Evenementen beveiliging is het geheel van maatregelen om een evenement te beschermen tegen schadelijke invloeden. Onder een evenement wordt een verplaatsbare, georganiseerde gebeurtenis verstaan op het gebied van kunst, cultuur, sport, religie en wetenschap waarbij een bepaalde hoeveelheid mensen betrokken is. Evenementen beveiliging is een specialisatie binnen de particuliere beveiliging en wordt ingezet om evenementen in goede banen te leiden.

Bij veel evenementen komen grote groepen mensen tegelijk samen. Om de veiligheid van zowel de bezoekers als het personeel te garanderen is het van belang controle te hebben op verschillende onderdelen van het evenement. In de eerste plaats is dat vaak de toegangscontrole, er zal in veel gevallen moeten worden gecheckt of alle aanwezigen een geldig toegangsbewijs hebben. Een andere vorm van controle is de controle op verboden voorwerpen en middelen, zoals wapens en drugs. Ook zal er controle moeten zijn op het welzijn van de bezoekers, zodat er bijvoorbeeld EHBO kan worden ingezet wanneer dit nodig is. Welke vormen van evenementen beveiliging er noodzakelijk zijn, is afhankelijk van het soort evenement waar het om gaat. 

Soorten evenementen

Elke soort evenement vraagt om zijn eigen soort evenementen beveiliging. In de eerste plaats is de omvang van het evenement bepalend. Een expositie die verspreid over de dag 200 bezoekers trekt, heeft uiteraard andere beveiliging nodig dan een festival waar bijna gelijktijdig 20.000 bezoekers arriveren. Daarnaast trekken verschillende evenementen ook verschillende soorten bezoekers: een congres of beurs trekt een ander publiek aan dan een voetbalwedstrijd of dancefestival. Elk evenementen kent dan ook weer andere gevaren.

Daarnaast is het te allen tijde van belang om een goed evacuatieplan te hebben in geval van brand of een andere calamiteit. Ook moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over de rol van de beveiliging hierin. Door de juiste evenementen beveiliging in te zetten kunt u met vertrouwen uw evenement tegemoet gaan. En daar helpt Bravo Beveiliging u graag bij!

Het belang van goede evenementen beveiliging

Waarom is goede evenementen beveiliging nu eigenlijk zo belangrijk? Dit mag duidelijk zijn: het zorgt voor de veiligheid van de bezoekers, het personeel en eventueel aanwezige artiesten tijdens een evenement. Door het inzetten van deskundige evenementen beveiliging kan daarnaast schade aan de locatie of eigendommen worden voorkomen. In de eerste plaats gebeurt dit door vooraf een goed beveiligingsplan te maken. Daarnaast kan er door de aanwezigheid van ervaren evenementen beveiligers tijdig worden ingegrepen wanneer er situaties uit de hand dreigen te lopen. 

Wanneer de evenementen beveiliging niet goed is geregeld, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Naast dat dit de veiligheid van de aanwezigen in gevaar brengt, vergroot het ook de kans op juridische gevolgen of het intrekken van vergunningen.

Onderdelen evenementen beveiliging

Evenementen beveiliging kan uit diverse onderdelen bestaan, afhankelijk van het soort evenement en de omvang ervan. We noemen hier de belangrijkste.

• Beveiligingsplan
Voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom van essentieel belang om al voorafgaand aan het evenement een goed beveiligingsplan te maken. Ook daar kan Bravo Beveiliging u bij helpen. Door vooraf goed na te denken over bezoekersstromen en mogelijke calamiteiten, kunnen al een hoop gevaarlijke situaties worden voorkomen.

• Toegangscontrole
Toegangscontrole is het controleren van alle bezoekers bij hun binnenkomst op de evenementenlocatie. Toegangscontrole heeft verschillende doelen. In de eerste plaats kan op deze manier worden gecontroleerd of de bezoeker een geldig toegangsbewijs heeft. In sommige gevallen is een evenement alleen op uitnodiging te bezoeken of dient voor toegang te worden betaald. Tijdens de toegangscontrole kan er worden nagegaan of de bezoeker dit daadwerkelijk heeft gedaan. Daarnaast kan door het uitvoeren van een gedegen toegangscontrole de veiligheid van het evenement aanzienlijk worden vergroot. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekeken of de bezoeker verboden voorwerpen of middelen bij zich heeft.

• Fouilleren en/of visiteren
Een onderdeel van toegangscontrole kan zijn het fouilleren en/of visiteren van bezoekers. Fouilleren is het doorzoeken van iemands kleren of zakken. Fouilleren bij evenementen beperkt zich tot de oppervlakte. Ook mag een beveiliger nooit een bezoeker dwingen tot fouilleren. De bezoeker moet hier dus mee instemmen, maar bij weigering mag wel de toegang worden ontzegd. Visiteren is het doorzoeken van de bezittingen van de bezoeker van het evenement. Ook bij visitatie is het van belang dat de bezoeker zijn of haar eigendommen vrijwillig laat inkijken.

• Toezichthouden op publiek
Tijdens het verloop van het evenement is het van belang dat er continu toezicht wordt gehouden op het publiek. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het gebruik van camera’s. De beelden die de camera’s vastleggen kunnen worden bekeken vanuit een commandowagen, waar onze video-observanten indien nodig direct extra beveiliging, politie of EHBO’ers kunnen inschakelen. 

• EHBO
Waar veel mensen bij elkaar komen, neemt de kans op ongelukken meestal toe. Of het nu gaat om een valpartij, een zonnesteek, overmatig alcohol- of drugsgebruik, een insectensteek of een vechtpartij, bij evenementen beveiliging hoort ook EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken). De wet vereist de aanwezigheid van minimaal 1 gecertificeerde EHBO’er per 750 bezoekers. Bij Bravo Beveiliging kunnen wij uiteraard ook de inzet van EHBO’ers voor u regelen.

• Ontruimen of evacueren
In noodsituaties is het van groot belang dat een ontruiming of evacuatie snel en soepel verloopt. Daarnaast dient het evenemententerrein goed bereikbaar te zijn voor hulpdiensten. De zorg voor ontruiming en bereikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement. Het is dan ook belangrijk dat de beveiligers op het evenement weten wat ze in een dergelijke situatie moeten doen. Bravo Beveiliging neemt ook ontruimingen en evacuaties mee in haar beveiligingsplan.

• VIP beveiliging
Sommige evenementen brengen een verhoogd risico met zich mee, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van dure spullen of beroemdheden. Bij een verhoogd risico evenement zetten wij gespecialiseerde beveiligers met kennis van VIP beveiliging. De term VIP staat binnen de beveiliging voor een bepaald risico dat iemand loopt. Bij Bravo Beveiliging helpen we u graag met het verzorgen van VIP beveiliging.

• Verkeer regelen
Wanneer er grote aantallen bezoekers op een evenement af komen, betekent dat ook veel verkeer rondom het evenemententerrein. Bezoekers komen met de auto, de fiets, te voet of met het openbaar vervoer en dat kan zorgen voor onveilige situaties. Het kan verstandig zijn te kiezen voor de inzet van verkeersregelaars voor de beveiliging van uw evenement.

• Hospitality
Nauw verwant met evenementen beveiliging is hospitality. Een evenementen beveiliger is er niet alleen voor het geval er iets fout gaat: hij of zij heeft ook een andere rol. Evenementen beveiligers zorgen er ook voor dat bezoekers zich veilig en welkom voelen tijdens een evenement. Zij zijn het visitekaartje van een evenement. De evenementen beveiligers van Bravo Beveiliging kunnen daarom ook worden ingezet als gastheer of gastvrouw.

Evenementen beveiliging ten tijde van COVID-19

Sinds begin 2020 COVID-19 zijn intrede heeft gedaan, is er veel veranderd in de beveiliging van evenementen. Niet alleen mochten er heel veel grootschalige evenementen niet doorgaan, ook vergde dit een andere aanpak van de evenementen die wél door konden gaan, zoals evenementen waarbij de bezoekers – meestal een beperkt aantal – een vaste zitplaats hebben of waarbij wordt gecontroleerd op het kunnen aantonen van een negatieve test of een vaccinatiebewijs. Bravo Beveiliging denkt graag met u mee hoe u bij evenementen ten tijde van COVID-19 te werk dient te gaan om uw evenement op een zo veilig mogelijke manier te organiseren.

Evenementen beveiliging bij Bravo Beveiliging

Wanneer u op zoek bent naar een ervaren en betrouwbare partij voor uw evenementen beveiliging, dan bent u bij Bravo Beveiliging op de juiste plek. Wij kunnen u volledig ontlasten bij de beveiliging van uw evenement, waardoor u zich kunt richten op de inhoud van uw evenement. 

U kunt bij ons altijd terecht voor een vrijblijvend gesprek over de beveiliging van uw evenement. We denken graag met u mee en geven u advies over de aanpak van uw evenementen beveiliging. Wanneer we voor u aan de slag mogen, helpen we u graag met het maken van een veiligheidsplan, het verzorgen van evenement beveiligers, verkeersregelaars, EHBO’ers en het houden van toezicht op de evenementenlocatie. Ook kunnen we zorgdragen voor een communicatiewagen die als centrale commandopost kan fungeren om de contacten tussen Bravo Beveiliging, de organisatie, de politie, de verkeersregelaars en de EHBO’ers te organiseren. Indien gewenst kan deze communicatiewagen ook fungeren als uitkijkpost, waarbij we middels mobiele camera’s toezicht kunnen houden op en rondom uw evenement. Omdat ieder evenement uniek is en vraagt om een andere vorm van beveiliging, bieden wij altijd beveiliging aan op maat.

Goede evenementen beveiliging vraagt om gediplomeerd en getraind personeel. Bij Bravo Beveiliging kunt u daarop vertrouwen. Onze beveiligers waarborgen met veel enthousiasme de veiligheid van uw evenement en zijn tegelijkertijd uw visitekaartje. Ons doel is om uw bezoekers een leuke, maar veilige dag te bezorgen tijdens het evenement.

Meer weten? Neem dan nu contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

We komen graag met u in contact

Wij pakken de kern (oorzaak) van uw probleem aan en bieden niet alleen een (tijdelijke) oplossing voor het gevolg daarvan.

Bij Bravo Beveiliging krijgt u één aanspreekpunt die als specialist uw belangen zal behartigen en organiseren en u van gevraagd en ongevraagd advies en informatie zal voorzien.