Zakelijke objectbeveiliging en objectbewaking - Security Host

Objectbeveiliging en objectbewaking

Security Host

Objectbeveiliging of objectbewaking

Objectbeveiliging is een dienst waarbij er, gedurende de met onze opdrachtgevers overeengekomen tijden, permanente aanwezigheid is van een Beveiliger. De taken die een traditionele Beveiliger uitvoert zijn inmiddels achterhaald waarbij wij spreken van een Security Host aangezien deze term de functie beter omvat.

Onze Security Hosts dragen dus niet alleen zorg voor de algehele veiligheid en beveiliging van uw object en haar omgeving middels het uitvoeren van brand- en sluitronden, controleronden, visitaties, cameratoezicht en toegangscontrole, maar voelen zich ook medeverantwoordelijk voor de gehele facilitaire procesgang en eerste presentatie van uw onderneming.  Het op een juiste en gastvriendelijke wijze ontvangen van uw medewerkers, bezoekers en leveranciers, het begeleiden van bezoekers, het aannemen van poststukken en pakketjes en het verrichten van administratieve werkzaamheden, etc. behoren allemaal tot zijn of haar taken.

Ook zijn onze Hosts getraind in omgang met geweld- en agressie, BHV, EHBO en VCA. Tevens kunnen ze een coördinerende rol verzorgen bij calamiteiten. Onze Hosts kunnen ook een actieve rol op zich nemen met betrekking tot het verzorgen van ontruimingsoefeningen, het organiseren van een BHV-organisatie, het beheer van brandblusmiddelen, EHBO-koffers, de brandmeldinstallatie, het inbraaksysteem en het camerasysteem. Tevens zal onze Host toezien op naleving van (wettelijke) regels en richtlijnen.

Iedere opdrachtgever is anders en heeft verschillende behoeften. Daarom stellen we aan de hand van de eisen, wensen en verwachtingen van onze opdrachtgevers altijd een duidelijke taakomschrijving op, waarna wij de juiste man of vrouw selecteren.

Objectbeveiliging of bewaking nodig?

Wenst u ook een vrijblijvend en objectief advies wat de meerwaarde van onze Hosts voor u kan zijn? Neem dan contact met ons op via 085-773 10 77 of het contactformulier.

We komen graag met u in contact

Wij pakken de kern (oorzaak) van uw probleem aan en bieden niet alleen een (tijdelijke) oplossing voor het gevolg daarvan.

Bij Bravo Beveiliging krijgt u één aanspreekpunt die als specialist uw belangen zal behartigen en organiseren en u van gevraagd en ongevraagd advies en informatie zal voorzien. Objectbewaking nodig?