Risico Evaluatie & Inventarisatie

Risico Evaluatie & Inventarisatie

Wij waarborgen de veiligheid en gezondheid van medewerkers

Risico Evaluatie & Inventarisatie

Een Risico Evaluatie & Inventarisatie is in het leven geroepen om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren. Een RI&E is voor werkgevers met personeel verplicht en dient te worden uitgevoerd door een Arbodienst of een Arbo deskundige.

Alle risico’s in beeld

Bij een RI&E worden alle risico’s binnen uw onderneming in beeld gebracht. Op basis van deze risico’s zal er een Plan van Aanpak op worden gemaakt voor het oplossen of beperken van deze risico’s. Hierdoor creëert u een veilige werkomgeving en voorkomt u onnodige uitval van medewerkers, voorkomt u dat uw productieproces vertraging oploopt en voorkomt u sancties vanuit de overheid.

We komen graag met u in contact

Wij pakken de kern (oorzaak) van uw probleem aan en bieden niet alleen een (tijdelijke) oplossing voor het gevolg daarvan.

Bij Bravo Beveiliging krijgt u één aanspreekpunt die als specialist uw belangen zal behartigen en organiseren en u van gevraagd en ongevraagd advies en informatie zal voorzien.