BHV training en herhaling op locatie volgen?

BHV training voor uw bedrijf regelen?

Het organiseren en trainen van uw bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening ( BHV Training )

Elke werkgever is verplicht om BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) te hebben en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Het aantal verplichte BHV-ers binnen een onderneming is niet wettelijk vastgelegd. U dient er als werkgever echter wel zorg voor te dragen dat uw bedrijfshulpverlening dusdanig is georganiseerd en ingericht dat, indien de veiligheid of gezondheid van medewerkers of bezoekers gevaar lopen, uw bedrijfshulpverlening in staat is om schade en letsel te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Bravo Beveiliging kan zorg dragen voor uw BHV en BHV herhaling. Hierbij kunnen wij u niet alleen voorzien van advies en trainingen maar ook voor de benodigde middelen zoals BHV-hesjes, eerste hulpmiddelen, blusmiddelen en communicatiemiddelen.

Ook verzorgen wij (onaangekondigde) ontruimingsoefeningen om te ervaren hoe uw bedrijfshulpverlening in praktijk functioneert. Deze ontruimingsoefeningen kunnen wij in zijn geheel verzorgen met inzet van lotusslachtoffers, rook- en brandnabootsing, “uitval” van elektra etc.. Wij dragen er zorg voor dat uw medewerkers getraind worden om in praktijk te kunnen handelen.

We komen graag met u in contact

Bij Bravo Beveiliging krijgt u één aanspreekpunt die als specialist uw belangen zal behartigen en organiseren en u van gevraagd en ongevraagd advies en informatie zal voorzien.