Bravo als collectieve beveiliger op Bedrijvenpark Bornsestraat Almelo.

Het Bedrijvenpark Bornsestraat te Almelo heeft eind 2020 een aanbestedingstraject opgestart. Doelstelling van deze aanbesteding was het contracteren van 1 partner voor veiligheid en beveiliging met een proactieve en vernieuwende visie op deze gebieden.

Op basis van deze aanbesteding is Bravo Beveiliging unaniem als de collectieve beveiliger gekozen op het gebied van mobiele surveillance en eventueel aanvullend de alarmopvolging. Doorslaggevend voor deze keuze was de visie van Bravo Beveiliging op het partnership. “Wij hebben een gemeenschappelijk belang, waarbij zowel Bravo Beveiliging als de ondernemers bepaalde inspanningen dienen te verrichten om tot dit doel te komen. Uiteraard nemen wij hier het voortouw in door ondernemers te activeren en aan te laten sluiten, samen staan we sterk” aldus René Bouman van Bravo Beveiliging.

Op de bestuursvergadering van 28 januari 2021 hebben voorzitter Mark Niemeijer en René Bouman officieel hun samenwerking voor de komende jaren bekrachtigd.

beveiligingsbedrijf Bravo Beveiliging Hengelo