Bravo Beveiliging geaccrediteerd als leerbedrijf! | Bravo Beveiliging

Bravo Beveiliging is onlangs officieel geaccrediteerd als erkend SBB leerbedrijf en dat is iets om trots op te zijn.

Na een audit door de SBB is er een certificering voor Bravo Beveiliging afgegeven. Dit betekent dat Bravo Beveiliging is erkend als officieel leerbedrijf om stagiaires te mogen opleiden en begeleiden. Hiermee wordt niet alleen het vakmanschap van Bravo Beveiliging onderstreept maar ook het feit dat de praktijkopleiders van Bravo Beveiliging dit vakmanschap op een juiste wijze over kunnen brengen.

Binnen Bravo Beveiliging leeft er het besef dat de praktijkstage een belangrijke periode is in de vorming van de student tot volwaardig beveiliger. In deze periode dient de student immers de opgedane theoretische kennis in praktijk uit te gaan voeren.

Mooi om te vernemen dat wij aan deze ontwikkeling van de toekomst ons steentje bij mogen dragen.

beveiligingsbedrijf Bravo Beveiliging Hengelo