Kijk op Oost Nederland publiceert artikel Bravo Recherchediensten

https://www.kijkopoostnederland.nl/echt-twents-recherchebureau-bravo-recherchediensten/

Bravo Recherchediensten is de jongste telg van Bravo Beveiliging en richt zich op Oost Nederland. Dit is niet zomaar gegroeid maar de vraag naar professionele rechercheonderzoeken neemt ook in deze regio toe. Juist de integriteit en Twentse nuchterheid waar veel bedrijven maar ook particulieren naar op zoek zijn wordt geboden. Bravo Recherchediensten is dan ook erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en verricht onderzoeken voor onder andere zorgverzekeraars, gemeenten, advocatenkantoren en incassobureaus. Bij een vermoeden van verzekerings- en financiële fraude, diefstal, verduistering maar ook integriteitsonderzoeken en bedrijfsspionage kan Bravo Recherchediensten worden ingeschakeld.

De rechercheur met de snor en de bolhoed die met een krantje in het park zit is allang verleden tijd. Iedereen laat gegevens zoals mails, appjes maar ook GPS-locaties achter op digitale gegevensdragers zoals een mobiele telefoon, iPad, pc maar ook servers en voertuigen. Met behulp van de combinatie van moderne apparatuur en internetrechercheurs worden door digitaal forensisch onderzoek verbanden blootgelegd die vroeger niet mogelijk waren.

Met de huidige privacywetgeving en de AVG zijn er uiteraard wel wettelijke kaders waarbinnen geopereerd dient te worden. Het gaat nog steeds niet zo makkelijk als bij de diverse fictieve CSI-series op televisie maar vaak wordt er meer gevonden dan men weet van heeft.

recherche diensten oost

beveiligingsbedrijf Bravo Beveiliging Hengelo