Wij pakken de kern (oorzaak) van uw probleem aan

Bravo beveiliging

Uw partner in veiligheid en beveiliging

Bravo Beveiliging is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, onder ND-nummer 5267 en POB-nummer 1748, erkende beveiligingsorganisatie en particulier onderzoeksbureau met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van veiligheid en beveiliging binnen haar gelederen. De doelstelling van Bravo Beveiliging is het totaal ontlasten en ontzorgen van onze opdrachtgevers door het organiseren van maatwerkoplossingen. Wij pakken de kern (oorzaak) van uw probleem aan en bieden niet alleen een (tijdelijke) oplossing voor het gevolg daarvan.

Onze beveiligingsdiensten

Alarmopvolging

Mobiele Surveillance

Objectbeveiliging

Evenementen beveiliging

Cameratoezicht

Opleidingen en overig

Receptiediensten

Service diensten

Verkeersbegeleiding

Onze missie

Onze missie is het geheel ontzorgen en ontlasten van opdrachtgevers, waarbij de veiligheid en beveiliging geheel onze verantwoordelijkheid is. Bij Bravo Beveiliging krijgt u één aanspreekpunt die als specialist uw belangen zal behartigen en organiseren. Hierbij zullen wij u voorzien in gevraagd en ongevraagd advies en managementinformatie.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bravo Beveiliging hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) waarbij wij sturen op de factoren: “People, planet en profit”.

Een essentiële behoefte van een (financieel) gezonde onderneming is het maken van winst. Dit is echter niet de enige doelstelling die Bravo Beveiliging heeft. Wij zijn doorlopend bezig met het op een zo verantwoordelijke mogelijke wijze ondernemen, rekening houdende met de mens en onze aarde.

Wij hebben onze organisatie en arbeids- en inkoopprocessen dusdanig ingericht dat deze de duurzaamheid ten goede komen. Onze bedrijfsprocessen zijn volledig digitaal ingericht en wij drukken daar waar noodzakelijk dubbelzijdig af. Bij de inkoop en inrichting van onze kantoorruimtes maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen. Wij maken daar waar mogelijk gebruik van LED verlichting en gaan milieubewust om met ons energieverbruik.

Social return to community

Binnen Bravo Beveiliging leeft er het besef dat we als onderneming iets terug moeten en willen doen voor de maatschappij. Hierbij passen we het zogenoemde Social Return to Community toe, waarbij al onze (interne) medewerkers jaarlijks minimaal 1 dag vrijwilligerswerk verrichten.

Welke invulling onze medewerkers aan deze dag geven mogen ze zelf bepalen, waarbij er al diverse mooie initiatieven hebben plaatsgevonden met verschillende (zorg)instellingen en sportverenigingen.

Tevens zetten wij ons in voor de diverse doelgroepen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Leer-werktrajecten, begeleiding van werk naar werk en het verzorgen van voorlichtingen behoren allemaal tot onze missie. Wij zijn dan ook trots dat wij al diverse mooie samenwerkingen hebben mogen bewerkstelligen met organisaties als het Werkplein Twente en de SWB.

Goede doelen en sponsoring

Binnen Bravo Beveiliging nemen we de verantwoordelijkheid om als onderneming iets terug te doen voor de maatschappij. Dit doen wij in de vorm van sponsoring en schenkingen aan goede doelen ten behoeve van die doelgroepen, verenigingen en stichtingen die financiële steun nodig hebben.

We komen graag met u in contact

Wij pakken de kern (oorzaak) van uw probleem aan en bieden niet alleen een (tijdelijke) oplossing voor het gevolg daarvan.

Bij Bravo Beveiliging krijgt u één aanspreekpunt die als specialist uw belangen zal behartigen en organiseren en u van gevraagd en ongevraagd advies en informatie zal voorzien.