Recherchediensten

Onze recherchediensten

Diefstal, fraude, oplichting, bedrijfsspionage; om zomaar even iets op te noemen. Of een zieke werknemer die helemaal niet ziek thuis blijkt te zijn. Het komt steeds vaker voor bij bedrijven.

Dan kan het inschakelen van een gecertificeerd particulier onderzoeksbureau een uitkomst zijn. Uiteraard kun u naar de Politie gaan, maar dan is de kans groot dat zij veelal geen capaciteit hebben, maar u loopt ook het risico dat uw zaak breeduit in de media wordt vermeld, aangezien u officieel aangifte moet doen voordat een onderzoek wordt gestart. Dit levert mogelijk negatieve imagoschade op voor uw onderneming.

Dat is ook één van de redenen waarom bedrijven steeds vaker een particulier onderzoeksbureau inschakelen. Zij kunnen snel anticiperen, zijn flexibel en werken discreet conform de wettelijke regelgeving.

Onze afdeling Recherchediensten is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gecertificeerd particulier onderzoeksbureau onder POB-nummer 1748. Onze rechercheurs hebben een ruime werkervaring bij diverse opsporingsdiensten zoals Politie en Koninklijke Marechaussee. Wij werken regionaal, landelijk, en in voorkomend geval ook internationaal.

Onze veelal zakelijke opdrachtgevers variëren van MKB tot multinationals, waarbij wij onder andere werken voor verzekeraars, advocatuur, HR-afdelingen en accountancy.

Welke diensten-onderzoeken bieden wij zoal aan:

Pre-employment screening, verzekerings- en financiële fraude, diefstal, verduistering, cv-controle, bedrijfsspionage, integriteitsonderzoek, ongeoorloofd ziekteverzuim, internetonderzoek, observaties, concurrentie- en relatiebeding, inzet verborgen camera’s, beveiligingsadviezen, risicoanalyses en digitaal forensisch onderzoek (terugvinden van verwijderde data uit bijvoorbeeld computers, navigatiesystemen en mobiele telefoons).
Voor digitaal onderzoek werken wij samen met een gecertificeerd digitaal onderzoeksbureau.

Hoe werken wij:

Tijdens een geheel vrijblijvend en vertrouwelijk intakegesprek bespreken we met een potentiele opdrachtgever de (on)mogelijkheden betreffende een gewenst onderzoek. Komen we gezamenlijk tot de conclusie dat een onderzoek kansen biedt, maar ook wettelijk gerechtvaardigd is, dan brengen wij vervolgens een voorstel uit met een schatting van de te verwachten inzeturen en andere kosten. Na akkoord en het ondertekenen van een onderzoeksopdracht zullen wij onze werkzaamheden starten en houden wij doorlopend contact met de opdrachtgever m.b.t. de voortgang van het onderzoek.

Rapport van bevindingen:

Na afronding van een onderzoek maken onze rechercheurs een naar waarheid opgemaakt rapport op, aangevuld met de nodige bewijsmiddelen zoals observatieverslagen, foto’s- en filmopnames.
Door onze vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt ons rapport ook als wettig bewijs erkend door het Openbaar Ministerie. Uw advocaat kan ons rapport dus als bewijslast toevoegen bij de rechter.

Bravo Recherchediensten werkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Twijfelt u bij het mogelijk inschakelen van ons onderzoeksbureau, neem dan gerust contact met ons op. Een adviesgesprek is vrijblijvend, vertrouwelijk en kosteloos. Het verplicht u tot niets.

We komen graag met u in contact

Wij pakken de kern (oorzaak) van uw probleem aan en bieden niet alleen een (tijdelijke) oplossing voor het gevolg daarvan.

Bij Bravo Beveiliging krijgt u één aanspreekpunt die als specialist uw belangen zal behartigen en organiseren en u van gevraagd en ongevraagd advies en informatie zal voorzien.