VCA cursus: Veiligheid, gezondheid & milieu checklist aannemers

VCA cursus op locatie

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

VCA cursus: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, en is een beproefd programma waarbij (dienstverlenende) bedrijven beoordeeld en gecertificeerd worden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Indien uw werknemers in het bezit zijn van VCA weten ze risico’s te herkennen en te voorkomen en legt u de basis, zodat uw medewerkers iedere dag weer veilig en gezond aan het werk kunnen. Tevens bent u als ondernemer  ook direct gedekt voor een aantal wettelijke verplichtingen vanuit de Arbowet en zien wij dat steeds meer opdrachtgevers deze VCA certificering eisen alvorens er werkzaamheden mogen worden verricht.

Volg de VCA cursus

Na het volgen van de VCA cursus dient er een examen af te worden gelegd. Na een positief resultaat zal er een VCA certificaat en legitimatiepas worden verstrekt die 10 jaar geldig is. Een medewerker in het bezit van het VCA certificaat laat zien dat hij of zij serieus omgaat met veiligheid, gezondheid en milieu.

We komen graag met u in contact

Wij pakken de kern (oorzaak) van uw probleem aan en bieden niet alleen een (tijdelijke) oplossing voor het gevolg daarvan.

Bij Bravo Beveiliging krijgt u één aanspreekpunt die als specialist uw belangen zal behartigen en organiseren en u van gevraagd en ongevraagd advies en informatie zal voorzien.