Verhoogde kans op (herhaalde) inbraak vakantieperiode!
Foto inbraak

Van alle slachtoffers die te maken hebben gehad met een woninginbraak kreeg 1 op de 4 opnieuw ongewenst bezoek. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor van het CBS.

Bijna 2% van de Nederlandse bevolking is jaarlijks slachtoffer van een woninginbraak of een poging daartoe. Dit betreffen jaarlijks ongeveer 287.000 inbraken, waarvan circa 64.000 slachtoffers een aanzienlijke kans op herhaling hebben van deze ongewenste gebeurtenis. De meeste slachtoffers kregen in de vakantiemaanden juli, augustus of in de feestmaand december met inbrekers te maken.

Van de herhaalde slachtoffers acht 61% de kans groot dat zij opnieuw slachtoffer zullen worden van woninginbraak. Bij eenmalige slachtoffers is dat 41% en bij personen die in het afgelopen jaar geen slachtoffer zijn geweest van woningbraak is dat 8%. Ook voelen slachtoffers van inbraak zich vaker onveilig in hun buurt. Van de herhaalde slachtoffers voelt 15% zich vaak onveilig in eigen buurt, tegen 6% van de eenmalige slachtoffers en 1% van de niet-slachtoffers.

Wilt u ook graag vrijblijvend advies of (tijdelijke) beveiligingsmaatregelen treffen om de kans op woninginbraken te verkleinen? Wilt u ook graag genieten van uw vakantie en uw eigendommen met een goed gevoel achterlaten? Neem dan nu contact op met Bravo Beveiliging op 085-7731077 of info@bravobeveiliging.nl. Onze beveiligingsadviseur zal dan bij u thuis uw risico’s in kaart brengen en u voorzien van een passend veiligheidsadvies.

 

beveiligingsbedrijf Bravo Beveiliging Hengelo